Kullanıcı Sözleşmesi

Amega, insanların mal ve hizmet satabileceği, alabileceği, verebileceği ve alabileceği, bu mal ve hizmetleri transfer etmek için buluşabileceği ve iletişim kurabileceği bir alan yaratmayı amaçlayan bir web sitesi ve sitenin mobil versiyonunu içeren bir sosyal ağdır. Bu sürecin rahat ve konforlu olması amaçlanmıştır, bu nedenle ağımızın güvenli ve samimi bir yer olarak kalması bizim için önemlidir. Müstehcen ve şüpheli içerik Amega'da kabul edilemez ve diğer kullanıcılara yönelik taciz edici davranışlar da kabul edilemez. Bunu yaparak, Amega'yı Kullanım Koşullarını ihlal etmeden kullanmayı kabul etmiş olursunuz.

Şartları kabul etmiyorsanız, lütfen Siteyi kullanmaktan kaçının.

Bu Kullanıcı Sözleşmesi, Delta Cosmo LLC ("Amega") ile İnternet kullanıcısı ("Kullanıcı") arasında Amega'nın kullanımından doğan ilişkiyi yönetir ve Amega tarafından Kullanıcıya Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen şartlarda bir sözleşme yapma teklifi teşkil eder.

Kullanıcının bu sözleşmeyi tam ve koşulsuz olarak kabul etmesi, reklam görüntüleme veya gönderme, kayıt olma, iletişim formu aracılığıyla mesaj gönderme ve Amega işlevselliğinin (web sitesi, mobil sürüm) kullanımını içeren diğer eylemler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcının Amega'yı kullanma eylemi olarak kabul edilir.

Kullanıcı Sözleşmesi, Amega tarafından Kullanıcıya bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Kullanıcı Sözleşmesinin yeni versiyonu, Amega tarafından aksi açıkça belirtilmedikçe, Amega'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacaktır. Kullanıcı Sözleşmesi'nin güncel versiyonunu düzenli olarak gözden geçirmek Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Revize edilmiş Kullanıcı Sözleşmesinin yürürlük tarihinden sonra Amega'nın kullanılması, Kullanıcının bunu kabul ettiği anlamına gelir.

Bu Kullanıcı Sözleşmesinin güncel versiyonu şu adreste mevcuttur https://amegaline.ru/index.php/ru/terms-of-use.

1. Terimler ve tanımlar

Bu Kullanıcı Sözleşmesinde, aşağıdaki terimler aşağıdaki anlamlara sahiptir:

Amega - Amega'nın telif hakkı sahibi.

Kullanıcı - İnternet kullanıcısı.

Amega - bilgi sisteminde yer alan bir dizi bilgi ve fikri mülkiyet nesnesini (bilgisayar programları, veritabanları, grafik arayüz tasarımı, vb. dahil) temsil eden, www.amegaline.ru Amega adresinde bulunan web sayfalarını (tarayıcı) görüntülemek için özel bir yazılım kullanarak İnternet'e bağlı çeşitli kullanıcı cihazlarından erişim sağlanan bir İnternet kaynağı (bu adreslerle ilgili aşağıdaki seviyelerin etki alanları dahil).

Mobil Uygulama - Kullanıcı tarafından çeşitli yazılım platformları kullanılarak bu tür cihazlara yüklenen veya indirilen, Amega'ya erişim amaçlı taşınabilir (mobil) cihazlar için yazılım.

Mallar - Kullanıcının Amega'ya bir Reklam verdiği herhangi bir mal, ürün, hizmet, iş teklifi veya diğer teklifler.

Reklam - Kullanıcı tarafından Amega'ya yerleştirilen Mallar için bir reklam.

Satıcı - Amega'da İlan yayınlayan bir Kullanıcı.

Alıcı - Satıcının İlanına göz atan ve (veya) Mallarla ilgili olarak Satıcıyla etkileşime giren Kullanıcı.

Giriş Verileri - Amega'da Kullanıcı Kaydı sırasında oluşturulan ve Amega'da Kullanıcı yetkilendirmesinden sonra Kişisel Alana erişim için kullanılan benzersiz bir giriş (e-posta adresi) ve şifre.

Kayıt - Kişisel Alan oluşturmak ve Amega'nın belirli Hizmetlerine erişim sağlamak amacıyla Amega kullanıcı arayüzünün özel formunu kullanarak Kullanıcı tarafından sağlanan kimlik bilgileri ve diğer bilgilerin sağlanması da dahil olmak üzere Amega tarafından sağlanan talimatlara uygun olarak toplu bir Kullanıcı eylemi.

Hizmetler - Amega'da bulunan tüm işlevler.

Kullanıcı Sözleşmesi - bu Kullanıcı Sözleşmesinin yanı sıra Yasaklı Ürünler Listesi, Reklamları ve Hesapları Engellemenin Ana Nedenleri, kategorilerdeki reklamlar için gereksinimler ve Amega'nın kullanımını düzenleyen veya Amega'da yayınlanan Hizmetlerin kullanım prosedürünü tanımlayan diğer belgeler ve kurallar.

Kişisel Alan (Hesap) - Kullanıcının Amega'daki kişisel alanıdır ve bu alanda belirli Hizmetler Kullanıcı tarafından kullanılabilir.

Bilgi, e-posta adresi, iletişim bilgileri, Reklamdaki Malların açıklaması, fotoğraflar vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcı tarafından Amega'nın kullanımıyla ilgili olarak sağlanan her türlü bilgi ve materyal anlamına gelir.

2. Kullanıcı sözleşmesinin konusu. Genel Hüküm ve Koşullar

Amega, Kullanıcıya, bu Kullanıcı Sözleşmesinin şartlarına tabi olarak, Reklamların ve diğer Hizmetlerin yayınlanması, aranması ve taranması dahil olmak üzere Amega'da bulunan Hizmetleri kullanma imkanı sunar. Bazı Hizmetlerin Amega tarafından kullanımı için ek şartlar, kurallar ve kısıtlamalar geçerli olabilir. Aksi özellikle belirtilmedikçe, Hizmetler Kullanıcıya ücretsiz olarak sağlanır.

Mallarla ilgili tüm işlemler doğrudan Kullanıcılar arasındadır. Amega, Kullanıcılar tarafından Amega aracılığıyla yapılan hiçbir işleme girmez ve/veya aracılık etmez ve bu tür işlemleri kontrol etmez ve bunlardan sorumlu değildir.

Bireysel Hizmetler, yazılı olarak hazırlanan ve hem Amega hem de Kullanıcı tarafından kendi el yazılarıyla imzalanan bireysel anlaşmalar da dahil olmak üzere, bu Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olarak özel şartlara ve/veya anlaşmalara tabi olabilir. Bu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirli şartlar ve/veya sözleşmeler arasında herhangi bir çelişki veya tutarsızlık olması durumunda, ikincisi geçerli olacaktır.

Kullanıcı, Amega'ya erişerek ve bu Kullanıcı Sözleşmesini imzalayarak, tam yasal ehliyete sahip bir yetişkin veya yetkili bir organ tarafından yasal olarak ehliyetli (reşit olmayan) ilan edilmiş bir reşit veya on dört yaşına ulaşmış ve ebeveynlerinden yasaların gerektirdiği biçimde yazılı izin almış bir reşit olmayan kişi de dahil olmak üzere, bu Kullanıcı Sözleşmesini imzalamak ve yürütmek için gerekli tüm haklara ve yetkilere sahip olduğunu garanti eder. Amega, Kullanıcı'dan yukarıda belirtilen hak ve yetkilerini teyit eden bilgi ve belgeleri her zaman talep etme hakkına sahiptir.

3. Reklam sunma hakkı

Kullanıcı, Amega'ya Kayıt olduktan sonra reklam verme hakkına sahip olacaktır.

Kayıt olurken, Kullanıcının kendi seçtiği Kimlik Bilgilerini belirtmesi gerekir. Kayıt işleminden sonra Kullanıcı, Kaydı onaylamak için bir bağlantı içeren bir e-posta alır. Amega özelliklerinin hem kayıtlı hem de kayıtsız Kullanıcılar tarafından kullanılması, Kullanıcının bu Kullanıcı Sözleşmesini kabul ettiği ve Kullanıcının Hizmetlerin kullanımına ilişkin talimatları takip etme yükümlülüğünü kabul ettiği anlamına gelir.

Kullanıcı, Kimlik Bilgileri kullanılarak gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden sorumludur. Şifrenizi gizli tutmalı ve yetkisiz kişilere ifşa etmemelisiniz. Kullanıcı, Kullanıcı Kimlik Bilgilerini üçüncü şahıslara devredemez veya üçüncü şahısların Kullanıcı Kimlik Bilgilerini doğrudan veya dolaylı olarak Amega'da kimliklerini doğrulamak için kullanmalarına izin veremez, ancak Kullanıcı için ve Kullanıcı adına hareket eden veya Kullanıcı ile anlaşarak bu Kimlik Bilgilerini edinen kişiler hariç. Ancak, Oturum Açma Kimlik Bilgileri kullanılarak Amega'da gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden yalnızca Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, Oturum Açma Kimlik Bilgilerinin ifşa edildiğinden veya üçüncü taraflarca kullanılabileceğinden şüphelenmek için bir nedene sahipse Oturum Açma Kimlik Bilgilerini derhal değiştirecektir.

Amega, Amega'ya kayıt ve/veya yetkilendirme sırasında Kullanıcı tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğunu teyit etmek için özel teknik çözümler kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcının kimliğini çevrimiçi olarak doğrulamak zor olduğundan, Amega Kullanıcının iddia ettiği kişi olduğunu ve Amega'ya kayıt sırasında verilen bilgilerin doğru olduğunu garanti edemez. Amega, Amega'da bulunan tüm araçları kullanarak olası karşı taraflarla iletişim kurmanızı önerir.

4. Reklam Yerleşimi

Satıcı, Amega'nın talimatlarına uygun olarak reklam vermek ve Mallar ve satış koşulları (kullanım, satın alma vb.) hakkında doğru ve eksiksiz bilgi sağlamakla yükümlüdür. Kullanıcı, İlanı vermekle, Mallar üzerinde tasarrufta bulunma veya Mallarla ilgili olarak İlanda belirtilen diğer eylemleri gerçekleştirme hakkına sahip olduğunu teyit eder. Hizmetlerin yüksek kalitesini korumak için Amega, Kullanıcının Amega'daki Aktif Duyuru sayısını sınırlama ve Kullanıcının Amega'daki eylemlerini sınırlama hakkını saklı tutar.

Kullanıcı, herhangi bir onay gerekmemesi ve Kullanıcı Sözleşmesinin yürürlükte olması koşuluyla kendi Mallarını Amega'da satabilir. Yasa dışı, ahlaka aykırı, saldırgan, uygunsuz veya Amega'nın politikalarına aykırı olan satılık malların reklamı yapılamaz. Yasaklı mallar listesini, reklamların ve hesapların engellenmesinin ana nedenlerini, Reklamlar için gereklilikleri ve Hizmetleri yöneten diğer belgeleri inceleyerek Malların satışının yürürlükteki yasaları ihlal etmediğinden ve Malların satışına Kullanıcı Sözleşmesi tarafından izin verildiğinden emin olmak Kullanıcının sorumluluğundadır.

Satıcı, İlanda yer alan Mallara ilişkin tüm bilgileri dikkatle kontrol edecek ve yanlış bilgi tespit etmesi halinde İlanda yer alan Malların tanımına ve/veya satış koşullarına gerekli bilgileri ekleyecek veya İlanda düzeltme yaparak yanlış bilgileri düzeltecektir.

Satıcı tarafından Reklamda belirtilen Malların tanımı, Malların satış koşullarını oluşturacaktır. Reklamda, Mallara ilişkin satış, kullanım veya diğer bilgileri içeren web sitelerine atıfta bulunulması yasaktır. Teslimat koşulları, Reklamda belirtilen Malların tanımına dahil edilecektir. Reklamda belirtilen satış koşulları ve Malların tanımı, hem Reklamın verildiği tarihte hem de gelecekte yürürlükteki mevzuata ve Kullanıcı Sözleşmesine aykırı olmayacaktır.

Kullanıcı, Duyuruda sunulan hizmetlerle ilgili bilgilere yer vermemeyi kabul eder:

 • İnternet açık artırmaları ve/veya Amega'da bulunan mal ve hizmetleri aynı veya daha düşük bir ücret karşılığında sunan siteler;
 • Amega'da satışı yasak olan mal ve hizmetleri sunan web siteleri.

Amega ayrıca, Amega'nın kontrolü veya denetimi dışındaki teknik nedenlerle Reklamın yerini değiştirme, sona erdirme veya gösterim süresini uzatma hakkına sahiptir. Amega, herhangi bir Reklamın gösterimini istediği zaman sonlandırma hakkına sahiptir.

Bir Satıcı tarafından Amega'ya gönderilen reklamlar, Amega'nın tercihine bağlı olarak, Amega'nın ortak şirketlerinin diğer web sitelerinde de gösterilebilir. Amega, Kullanıcının Reklamlarını yayınlarken Kullanıcı tarafından gönderilen fotoğraflara Amega'nın veya Amega'nın ortak şirketlerinin diğer web sitelerinin logolarını / markalarını ekleme hakkına sahiptir.

5. Sorumluluğun sınırlandırılması

Kullanıcı tarafından Amega'da yayınlanan tüm bilgiler (Rusya Federasyonu yasaları kapsamında korumaya tabi kişisel veya diğer veriler olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığına bakılmaksızın), Kullanıcı tarafından Kullanıcının mülkünü ve/veya hizmetlerini satmak ve/veya Kullanıcının diğer herhangi bir menfaati için sunulmaktadır ve bu nedenle Kullanıcı, Kullanıcı ile iletişimi ve/veya Kullanıcının kimliğini belirlemeyi kolaylaştırmak da dahil olmak üzere, yalnızca kendi menfaati için kendisi hakkında herhangi bir bilgi yayınlayacaktır. Kullanıcı, Reklam yayınlayarak, Reklamda yer alan Bilgileri kamuya açık hale getirir ve bu bilgilerin Amega'da kamu malı olarak yayınlandığını, yani Amega'nın ziyaretçilerine (genel kamu) açık olduğunu ve Kullanıcının, bir e-posta adresinin spam mesaj listesine girme riski, bir e-posta adresinin herhangi bir üçüncü tarafın gizli listesine girme riski dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu tür bilgilerin yayınlanmasıyla bağlantılı tüm riskleri kabul ettiğini kabul eder.

Amegane, Malların düzenleyicisi, aracısı, alıcısı veya satıcısıdır. Amegane, kullanıcıların yasalar ve Kullanıcı Sözleşmesi tarafından satışına ve/veya satın alınmasına izin verilen Mallar için reklam vermelerini sağlayan bir araçtır. Bunu yaparken, Amegane her zaman Kullanıcılar tarafından yayınlanan Reklamları doğrular. Bu nedenle, Malların kalitesi, güvenliği, yasallığı ve açıklamalarına uygunluğunun yanı sıra Satıcının Malları satma ve Alıcının Malları satın alma kabiliyeti Amegane'nin kontrolü dışındadır. Herhangi bir Malın teklifinin, satışının ve/veya satın alınmasının geçerli ve yasal olup olmadığına karar vermek, Amega'ya Reklam verme gerçeğine dayanarak, Kullanıcının tek ve yegane sorumluluğudur. Amega, Satıcı veya Alıcı tarafından işlemin yürütülmesi ve ifasından sorumlu değildir.

Kullanıcı, yalnızca yürürlükteki yasalara ve Amega'nın Kullanıcı Sözleşmesine uygun olarak hareket etmeyi ve Amega'da ve Hizmetleri kullanırken kendi eylemlerinden ve ihmallerinden Rusya Federasyonu yasaları uyarınca tamamen sorumlu olmayı kabul eder.

Amega, Kullanıcılar tarafından Amega'ya gönderilen bilgileri gözden geçirmek zorunda değildir. Duyurularda yer alan bazı bilgiler saldırgan, tehlikeli, yanlış veya yanıltıcı görünebilir. Amega, Kullanıcıları Amega'yı kullanırken dikkatli olmaya ve sağduyularına güvenmeye teşvik eder. Kullanıcılar, karşı tarafın başka bir kişiyi taklit ediyor olabileceğini, reşit olmadığını veya başka türlü olabileceğini akılda tutmalıdır. Hizmetlerin kullanımı, Kullanıcının bu riskleri anladığı ve kabul ettiği ve Amega'nın diğer Kullanıcıların eylemlerinden veya ihmallerinden sorumlu olmadığını kabul ettiği anlamına gelir.

Bir Kullanıcının Hizmetleri ve/veya ilanları kullanımından kaynaklanan başka bir Kullanıcıya karşı bir talebi varsa, Kullanıcı kendi taleplerini sunmayı ve bu talepleri Amega'nın müdahalesi olmadan çözmeyi kabul eder. Amega, Kullanıcı tarafından bilgi kaybından veya bilgilerin bozulmasından ya da iletişim kaybından sorumlu olmayacaktır. Amega, etkilerinden kaçınılması veya üstesinden gelinmesi mümkün olmayan mücbir sebeplerin bir sonucu olarak yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden veya engellenmesinden sorumlu olmayacaktır.

İnternetin yapım ve işletim ilkeleri dikkate alındığında, Hizmetler "olduğu gibi" sağlanmaktadır, bu da Amega'nın Hizmetler hakkında hiçbir garanti vermediği anlamına gelir, özellikle Amega Kullanıcıya şunları garanti etmez:

 • Hizmetler, bunların doğrudan veya dolaylı etkileri, Hizmetlerin kalitesi Kullanıcının gereksinimlerini ve hedeflerini karşılayacaktır;
 • Hizmetler kesintisiz, güvenilir ve hatasız olacaktır;
 • Hizmetlerin kullanımı yoluyla elde edilecek sonuçlar doğru, güvenilir ve Kullanıcının beklentileriyle tutarlı olacaktır.

6. Kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler


Kullanıcı, Amega'yı kullanarak doğru bilgi vermeyi taahhüt eder ve verdiği bilgilerden sorumludur. Kullanıcı, Amega'daki ilgili verileri zamanında düzenleyerek sağlanan bilgileri netleştirmeyi taahhüt eder.

Kısıtlamalar.

Kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler ve Amega'daki faaliyetleri:

 • Yanlış, hatalı veya yanıltıcı olmamalıdır;
 • Dolandırıcılığı, aldatmayı veya güven ihlalini teşvik etmemelidir;
 • çalıntı veya sahte ürünler içeren işlemlerin yapılmasına yol açmamalıdır;
 • üçüncü bir tarafın mülkiyetini, ticari sırrını veya gizlilik hakkını ihlal etmemeli veya çiğnememelidir;
 • birinin onurunu, haysiyetini veya ticari itibarını rencide edecek bilgiler içermemelidir;
 • kimseye iftira atmamalı veya kimseyi tehdit etmemelidir;
 • bir suçun işlenmesini teşvik etmemeli veya etnik gruplar arası anlaşmazlığı körüklememelidir;
 • terörist veya aşırılık yanlısı faaliyetleri teşvik etmemeli, desteklememeli veya bunlara çağrı yapmamalıdır;
 • Müstehcen veya pornografik nitelikte olmamalıdır;
 • Herhangi bir bilgisayar virüsü veya diğer bilgisayar programları, özellikle de herhangi bir sisteme veya bir parçasına veya herhangi bir kişisel bilgiye veya diğer verilere (Amega'nın verileri dahil) zarar vermek, sızmak, gizlice müdahale etmek veya verileri gasp etmek için tasarlanmış olanlar içermemelidir;
 • Amega'ya zarar vermeyecek veya Amega'nın herhangi bir internet servis sağlayıcısına veya diğer tarafın hizmetlerine erişimini veya kullanımını tamamen veya kısmen kaybetmesine neden olmayacaktır;
 • Reklam veya promosyon malzemesi içermemelidir;
 • Herhangi bir üçüncü tarafın fikri veya imaj haklarını veya üçüncü bir tarafın diğer haklarını ihlal etmemelidir;
 • Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki yasalarını ihlal etmeyecektir.

Kullanıcının Amega'da Reklam yayınlaması veya Amega'nın Hizmetlerini kullanarak Amega ve/veya Kullanıcı tarafından Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki yasalarının ihlal edilmesine neden olabilecek işlemler yapması veya yürütmesi yasaktır.

Kullanıcı Verileri.

Amega Hizmetlerini kullanırken (Kayıt sırasında, Amega arayüzü aracılığıyla diğer Kullanıcılarla etkileşim, Reklam gönderme, Amega sayfalarında gezinme vb. dahil olmak üzere), Kullanıcı gönüllü olarak Kullanıcının kişisel ve diğer verilerini (ad, soyad, e-posta adresi, cep telefonu numarası ve Kullanıcı tarafından sağlanan diğer bilgiler (Amega arayüzündeki iletişim formu aracılığıyla diğer Kullanıcılara gönderilen mesajlarda bulunanlar dahil) sağlamaya karar verir. Amega, Kullanıcı'nın kişisel verilerini üçüncü tarafların yetkisiz erişimine karşı korumak için gerekli tüm önlemleri alır.

Hizmetlere Erişim.

Kullanıcı, Amega'nın yazılı izni olmadan Amega'ya erişmek için herhangi bir otomatik yazılım kullanmamayı kabul eder. Herhangi bir materyal veya bilgi (reklamlar, ürün açıklamaları, fotoğraf görüntüleri vb. dahil) Amega'nın izni olmadan manuel veya otomatik yollarla (yazılım araçları kullanılarak) kullanılamaz, dağıtılamaz ve/veya Amega'dan çıkarılamaz.

Amega'nın yazılı izni olmadan olağan Reklam prosedürünü atlayarak Amega'da Reklamların görüntülenmesine veya yayınlanmasına izin veren bilgisayar programlarının kullanılması (örneğin otomatik yükleme programlarının kullanılması) kesinlikle yasaktır ve Reklamların yayınlanmasının, Kişisel Alana ve/veya Amega'ya erişimin sonlandırılmasına ve/veya askıya alınmasına neden olabilir.

Ek olarak, Kullanıcı şunları taahhüt eder:

 • Amega'nın altyapısı üzerinde orantısız bir yüke neden olabilecek herhangi bir eylemde bulunmamak;
 • Amega'nın ve herhangi bir üçüncü tarafın önceden yazılı izni olmadan Amega'da yer alan herhangi bir bilgiyi (Kullanıcı tarafından sağlanan Bilgiler dışında) kopyalamamak, çoğaltmamak, değiştirmemek, dağıtmamak veya kamuya sunmamak;
 • Amega'nın çalışmasına müdahale etmemek; ve Amega'ya erişimi engellemek veya sınırlamak için tasarlanmış otomatik sistemlere veya süreçlere müdahale etmemek.

Kullanıcı, Mal vb. için benzersiz Kullanıcı Kimlikleri (karakter seti) Amega'daki belirli Hizmetlere erişmek için kullanılabilir.

Amega, herhangi bir zamanda, yazılım araçlarının kullanımı ile otomatik mod da dahil olmak üzere, Kullanıcılar tarafından Kullanıcı Sözleşmesine uygunluk açısından Reklamların, Amega iletişim formu aracılığıyla Satıcılara gönderilen Alıcı mesajlarının ve/veya Hizmetlerin kullanım koşullarının rastgele kontrollerini yapma hakkına sahiptir. İhlallerin tespit edilmesi veya üçüncü taraflardan bu tür ihlaller hakkında bilgi alınması ya da Amega'nın görüşüne göre bu tür ihlallere işaret edebilecek göstergelerin bir kombinasyonunun tespit edilmesi durumunda, Amega, Reklamın reddedilmesi veya engellenmesi veya Kişisel Alana erişim dahil olmak üzere, Kullanıcının belirli Hizmetlere erişimini askıya alma veya sonlandırma hakkına sahiptir.

Kullanıcıların veya üçüncü tarafların Kullanıcı Sözleşmesini ihlal etmesini ve/veya Amega'ya zarar vermesini önlemek veya durdurmak için (örneğin, DDoS saldırıları, Reklam yüklemek de dahil olmak üzere yazılım araçlarının yetkisiz kullanımı, vb), Amega, ilgili ip adresine veya ip adresi aralığına Amega'ya erişimi engelleyerek Amega'ya erişimi kısıtlama hakkına sahiptir.

Kullanıcı, Amega'ya yönelik ihlalleri bastırmak veya önlemek için yukarıdaki önlemlerin bir sonucu olarak Kullanıcı tarafından maruz kalınan olası kayıplardan Amega'nın sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

Kullanıcı, Amega'ya erişerek, Amega tarafından üçüncü taraflardan reklam ve promosyon bilgilerinin alınmasına izin verir. Kullanıcı, Amega'nın bu tür materyallerle bağlantılı olabilecek siteler de dahil olmak üzere, bu tür bilgiler üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını ve bunların içeriğini belirlemediğini ve bunlardan sorumlu olmadığını anlar ve kabul eder.

Diğer Kullanıcılar tarafından sağlanan Bilgilerin Kullanımı.

Kullanıcılar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için Hizmetler, diğer Kullanıcıların bazı iletişim bilgilerine sınırlı erişim içerir. Diğer Kullanıcılar tarafından sağlanan Bilgileri kullanma hakkı bu Kullanıcı Sözleşmesi ile sınırlıdır.

7. Fikri haklar

Amega (web ve mobil versiyonlar) ve Mobil Uygulamaların münhasır haklarının sahibi Amega'dır. Kullanıcı veya başka herhangi bir kişi Amega'nın yazılı izni olmadan Amega'yı, Mobil Uygulamaları veya Hizmetleri bu Kullanıcı Sözleşmesinde izin verilmeyen herhangi bir şekilde kullanamaz. Kullanıcılar tarafından sağlanan Verilerdeki fikri faaliyet sonuçlarının münhasır hakları ilgili Kullanıcılara ve telif hakkı sahiplerine aittir.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, yarışmalar, promosyonlar ve diğer benzer faaliyetler, Amega'nın yasal hak ve menfaatlerinin kullanılması ve Amega'nın işletilmesi amacıyla Kullanıcı, Amega'ya, münhasır hak süresi boyunca Bilgileri (fotoğraflar, Ürün açıklamaları, ticari markalar, logolar vb. dahil) bilinen ve bilinmeyen tüm medyada herhangi bir şekilde kullanma ve bu hakkı üçüncü taraflara devretme konusunda daimi, dünya çapında, sürekli bir hak verir. Bilgilerdeki materyallerin yazarın adı belirtilmeden kullanılmasına izin verirsiniz ve sağlanan Bilgilerin fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmediğinden emin olursunuz.

8. Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgilerin kullanımı

Amega Kullanıcısı, başka bir Kullanıcı tarafından sağlanan Bilgileri, bu bilgileri sağlayan Kullanıcının yazılı izni olmadan veya bu Bilgileri kullanma hakkını başka bir şekilde onaylamadan kullanmamayı taahhüt eder. Amega'nın kullanımı ile bağlantılı olarak Kullanıcı tarafından diğer Kullanıcılar hakkında elde edilen tüm bilgiler yalnızca Mallar ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve gerçekleştirilmesi için kullanılabilir. Bu nedenle, Kullanıcının başka bir Kullanıcının e-posta adresini ve telefon numarasını doğrudan pazarlama veya istenmeyen e-postalar göndermek için veya diğer tarafın bilgisi ve/veya rızası olmadan başka herhangi bir yasadışı faaliyet veya eylem için kullanmasına izin verilmez.

9. Mesajlar

Amega'nın Kullanıcılara yönelik iletişimleri Amega'da yayınlanır. Amega'nın Kullanıcılara yönelik iletişimleri Amega'da yayınlanır ve/veya Kullanıcılar tarafından Amega'ya kayıt olurken veya Reklam yayınlarken verilen e-posta adreslerine gönderilir. Ancak, Kullanıcılar mesajların ve/veya bunların bir kısmının reklam niteliğinde olabileceğini ve Amega'nın yüklenicileri tarafından reklam, tanıtım, bilgilendirme veya diğer duyuruları içerebileceğini anlar, kabul eder ve onaylar.

Amega tarafından kullanılması amaçlanan kullanıcı iletişimleri, Amega tarafından belirlenen yöntemler aracılığıyla iletilecektir. Amega'da yayınlanan mesajlar, yayınlandıkları andan itibaren Kullanıcıya teslim edilmiş sayılır. Amega, Amega tarafından barındırılan mesajlaşma formunun diğer kullanıcılar ve/veya otomatik sistemler (robotlar) tarafından kullanılmasından sorumlu değildir. Ayrıca Amega, Amega'da yayınlanan telefon numaralarının diğer kullanıcılar ve/veya robotlar tarafından kullanılmasından sorumlu değildir.

Kullanıcı, Amega'ya erişerek, Reklamların yayınlandığı Amega'nın, Kullanıcı'nın Amega'ya vermiş olduğu e-posta adresine veya telefon numarasına, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdaki şekilde Kullanıcı'ya e-posta ve/veya kısa mesaj (SMS) gönderebileceğini kabul eder: anlaşma teklifleri, teklifler ve Amega'dan gelen diğer bilgilendirici ve/veya tanıtıcı nitelikteki mesajlar da dahil olmak üzere Mallar ve/veya Reklamlar hakkında İnternet'teki kullanıcılardan gelen mesajlar.

10. Kullanıcı sözleşmesinin süresi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının Amega'ya kaydolmasına veya Amega'da bir Reklam yayınlamasına bakılmaksızın, Kullanıcının Amega'nın Hizmetlerini kullandığı andan itibaren yürürlüğe girecek ve süresiz olarak geçerli olacaktır.

Kullanıcı myAlpari'ye erişimi durdurma hakkına sahiptir.

Amega, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Kullanıcı Sözleşmesini ihlal eden bir Kullanıcının Hizmetlere erişimini, Kullanıcının myAlpari'ye erişimini sonlandırmak veya geçici olarak askıya almak da dahil olmak üzere, tamamen veya kısmen sonlandırma hakkını saklı tutar. Hizmetlere erişimi sonlandırılan veya Kimlik Bilgileri artık geçerli olmayan bir Kullanıcı, Amega'nın açık izni olmadan yeni bir Kullanıcı Hesabı oluşturamaz (Kullanıcının daha önce verdiği e-posta adresini kullanmak dahil) veya bu Kullanıcı Amega'ya erişmek için başka bir Kullanıcının Kimlik Bilgilerini kullanamaz.

11. Hakların devri

Amega, işbu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki haklarını ve/veya yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü bir tarafa devretme hakkına sahiptir ve Kullanıcı da buna rıza gösterir. Hakların ve/veya yükümlülüklerin kısmen veya tamamen devredilmesi durumunda, Amega, işbu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hakların ve/veya yükümlülüklerin kısmen veya tamamen devredildiği Kullanıcıları, ilgili bilgileri Amega'da yayınlayarak bilgilendirmeyi taahhüt eder. Bu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hakların ve/veya yükümlülüklerin kısmen veya tamamen üçüncü bir tarafa devredilmesi durumunda, üçüncü taraf başka bir web sitesinde benzer veya benzer hizmetler sağlayabilir.

12. İhtilaflar ve uygulanacak hukuk

Bu Sözleşme kapsamındaki tüm anlaşmazlıklar Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki yasalarına tabi olacaktır.

Bu Sözleşme kapsamında ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar Moskova Tahkim Mahkemesi'ne veya anlaşmazlık tahkime tabi değilse, Moskova'nın bir bölge mahkemesine veya Amega'nın bulunduğu yerdeki bölgesel yargı yetkisine göre bir sulh hakimine sunulacaktır.

Bu Kullanıcı Sözleşmesinin bazı bölümlerinin geçersiz olduğuna dair bir beyan, bu Kullanıcı Sözleşmesinin diğer hükümlerini geçersiz kılmayacaktır.